Psykoterapi i samspil med tankefeltterapi

Tankefeltterapi og psykoterapi er to metoder som kombineres for at behandle  resultat i fysiske og psykiske udfordringer.

Tankefeltterapi fokuserer på kroppens energisystem og frigørelse af din blokeret energi. Psykoterapi er baseret på samtale og har udgangspunkt i at bearbejde følelser, tanker og adfærd.

Når jeg kombinerer tankefeltterapi med psykoterapi udnyttes begge terapiformeres styrke.  Derved opnårs langt bedre resultater end hvis de blev brugt hver for sig.

Tankefeltterapi kan lindre mange forskellige  symptomer , reducerer stress, angst og andre negative følelser.

Psykoterapi hjælper med at udforske underliggende årsager til dine udfordringer . Derigennem vi du lære  at håndtere disse udfordringer på en mere konstruktiv måde.

Udgangspunktet for terapien er altid en samtale hvor vi udforsker udfordringerne.  Tankefeltterapi vil i samspillet hjælpe dig med at frigøre den blokeret energi og lindre dine symptomer.

Denne kombination er effektiv og tankefeltterapi er samtidig en metode som du vil kunne udføre på dig selv derhjemme

Der er flere fordele ved at bruge denne kombination af TFT og psykoterapi:

  1. Du opnår hurtige forløsning. Tankefeltterapi kan hjælpe med at frigive følelsesmæssige blokeringer og negative overbevisninger, mens psykoterapi kan hjælpe med at ændre tankemønstre og adfærd. Ved at kombinere disse to behandlingsformer kan du opnå hurtig forløsning og opleve en større lettelse af følelsesmæssig smerte og stres
  2. Det er effektivt. Når vi kombinerer tankefeltterapi og psykoterapi opnå du en øget effektivitet i din terapi. Tankefeltterapi kan     hjælpe med at frigive følelsesmæssige blokeringer, hvilket kan gøre det lettere at arbejde gennem følelsesmæssige udfordringer i psykoterapi. Ved at kombinere tankefeltterapi og psykoterapi kan du. du kan du lære at håndtere stress, angst og andre følelsesmæssige udfordringer på en mere effektiv måde og opnå bedre mental sundhed generelt.